Què succeeix en una classe de Tècnica Alexander?

Al llarg d'una sessió de Tècnica Alexander el professor guia al seu alumne a través del tacte a experimentar i observar quines són les seves respostes en vers diferents estímuls externs. S'acostuma a treballar sobre moviments que realitzem de forma diària i de forma repetitiva, com poden ser: asseure's en una cadira, aixecar-se d'una cadira, caminar endavant i enrera, aixecar pesos...La clau d'una sessió de Tècnica Alexander és observar com reaccionem en front aquests petits moviments, a fi d'erradicar tota reacció o moviment negatiu que no afavoreixi la realització d'aquest acte. D'aquesta menera, poc a poc, i d'una manera paulatina anem coneixent els nostres patrons d'ús, aquelles maneres de comportar-nos que ja hem automatitzat i que, probablement, no ens són gaire favorables. Identifiquem els nostres mals hàbits. També, paulativament, al llarg de les classes es van aprenent noves formes d'ús, noves maneres de realitzar accions i de reaccionar en vers els estímuls externs, s'amplia la gamma de reacció a un estímul, i s'aprèn a identificar quan aquesta no ens és favorable.
Una sessió de Tècnica Alexander acostuma a durar entre 30 o 40 minuts, i els preus d'aquesta acostumen a oscilar entre els 30 o 40 euros depenent del criteri del professor. Tot i que es poden fer tallers de grup a forma d'introductori, les classes de Tècnica Alexander s'han de realitzar de forma individual.