Què és la Tècnica Alexander?

Tot allò que fem, tant a nivell físic o mental queda traduït en tensió muscular. Totes les nostres accions i la nostra manera de fer queda registrada com a patró d'ús en totes i cadascuna de les accions que realitzem de forma diària. Aquest patró d'ús se solidifica fortament, produint i generant hàbits de funcionament perjudicials, amb els quals acabem funcionant de forma automàtica i instantànea.La Tècnica Alexander apropa les eines a través de les quals un mateix observa allò que li és perjudicial, oferint-li la possibilitat de fer les coses d'una manera diferent, d'inhibir els hàbits automàtics i crear nous camins de funcionament amb els quals afrontar la vida quotidiana.